Home / Lưu bút

Lưu bút

Bạn thân mến,

Cầu nguyện là lớn lên trong tình thân mật với Thiên Chúa cha chúng ta, lớn lên trong tình anh chị em với những người chung quanh. Trong cuộc thiết thân này, có những lúc chúng ta cảm nhận được ơn an ủi của Thiên Chúa, và cũng sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy cô đơn trống vắng.

Chúng Tôi trân trọng dành nơi đây cho bạn gửi gắm lại những tình cảm của mình. Mến chúc bạn được bình an trong Chúa .

Trong Đức Ki-tô, chúng ta là bạn!

 
 

1,069 Comments

 1. LOUIS ANH TUẤN says:

  Con dâng lời chúc tụng ngợi khen tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Amen. Con chúc tụng Chúa, con thờ lạy Chúa, con tung hô Chúa, con ca ngợi Chúa đến muôn muôn đời. Con nguyên xin Chúa thương ban bình an hồn xác trên con và gia đình con, xin Chúa ngự trong nhà con, Amen.
  Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, nhờ Mẹ và Thánh cả nguyện giúp cầu thay, xin Chúa thương nghe lời con van nài. con xin Mẹ và Thánh cả thương đến con như Mẹ và Thánh cả đã từng che chở và gìn giữ con. Con xin dâng mọi công việc của con lên cùng Mẹ và Thánh cả, có Mẹ và Thánh cả con luôn được chở che gìn giữ. Xin hướng dẫn tương lai của con, con xin dâng mọi lo toan của con lên cùng Mẹ và Thánh cả, xin thương con, lạy Mẹ và Thánh cả.
  Con cầu xin Chúa thương đến các linh hồn: Toma, Ane, Giuse, Đominico, Giuse, Micae và Grejoire các linh ồn mồ côi, các linh ồn thai nhi. Xin Chúa thương cho cac linh ồn sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Amen.

 2. LOUIS ANH TUẤN says:

  Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con dâng lời chúc tụng ngợi khen tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa đến muôn ngàn đời. Con rất cần đến tình yêu của Chúa trên con, con mong muốn chạy đến cùng Chúa trong mọi sự, con tín thác vào Chúa, con xin dâng mọi sự trong tay Chúa. Con cầu xin Chúa ban bình an hồn xác trên con và gia đình con, có Chúa con có tất cả, có Chúa còn còn sợ chi ai. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, Amen.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót con và gia đình con.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin an ủi những lo lắng, buồn phiền, những lo toan của chúng con.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin đồng hành cùng mọi việc của chúng con.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cho chúng con khỏi sa chước cám dỗ và khỏi sa hỏa ngục đời đời.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin an bài mọi việc của con, đặc biệt công việc con đã làm, công việc hiện tại và tương lai của con, xin cho mọi sự được thuận lợi may mắn.
  Con cầu xin nhờ vào tình yêu của Chúa Giê-su Ki tô, con Cha, Chúa chúng con, Amen.

 3. LOUIS ANH TUẤN says:

  Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con xin dâng lời chúc tụng ngợi khen tôn vinh Chúa đến muôn muôn đời. Con cảm tạ Chúa đã thương gìn giữ con và gia đình con một tuần qua được bình an, nay con phó dâng gia đình con trong tuần mới này trong tay Chúa, xin thương che chở chúng con, lạy Chúa, xin thương xót con, Amen.
  Xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban bình an hồn xác trên con và gia đình con.
  Lạy Mẹ Maria, và Thánh cả Giuse, xin thương chuyển cầu những van nài của con lên cùng Chúa, xin Chúa đoái nghe những van xin của con. Xin Mẹ và Thánh cả thương an ủi và đồng hành cùng chúng con. Con xin phó dâng công việc của con trong tay của Mẹ và Thánh cả, xin thương an bài mọi sự cho con.
  Lạy Chúa Giê-su, con mến yêu, xin thương xót con.
  Lạy Mẹ Maria, con mến yêu xin che chở con.
  Lạy Thánh cả Giuse, con mến yêu, xin thương gìn giữ con.
  Con phó dâng mọi sự của con trong tay Chúa Giê-su, Mẹ Maria, và Thánh cả Giuse, Amen

 4. LOUIS ANH TUẤN says:

  Con xin dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa, Đấng hằng sống và hằng hữu vô cùng.
  Con nguyện xin tình yêu của Chúa ở cùng con và gia đình con, xin Chúa ban bình an hồn xác trên chúng con.
  Con luôn cậy trông và tín thác vào Chúa, con xin phó dâng mọi sự trong tay Chúa, xin Chúa an bài và che chở con, Amen.
  Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin Chúa thương đoái đến những van nài của con.
  Xin Mẹ và Thánh cả luôn che chở và gìn giữ con, con xin núp dưới bóng từ bi yêu thương của Mẹ và Thánh cả.
  Con cầu xin mọi sự bình an và may mắn.
  Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Amen.

 5. LOUIS ANH TUẤN says:

  Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con dâng lời chúc tụng ngợi khen tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, Amen.
  Nguyện xin ân sủng, bình an và ơn thông hiệp của Thiên Chúa tuôn đổ trên chúng con, con cần Chúa, con cậy trông vào Chúa, con tín thác vào Chúa.
  Xin Chúa thương ban bình an hồn xác trên con và gia đình con, xin chúc phúc cho mọi việc con làm, xin thương và ở cùng chúng con, lạy Chúa, con cầu xin Người.
  Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, xin thương đến con, xin chuyển cầu cùng Chúa những van nài của con, những lo toan, những bộn bề cuộc sống, xin Chúa thương cứu giúp con. Lạy Mẹ và Thánh cả, xin thương ban cho con nhiều ơn lành, xin an ủi và đồng hành cùng con. Xin Mẹ và Thánh cả, giang rộng cánh tay, đón nhận con, con xin phó thác, bản thân con, gia đình con, anh em bạn bè thân hữu con và mọi sự trong tay Mẹ và Thánh cả. Xin thương đoái nhìn đến con, lạy Mẹ và Thánh cả, xin đoái nhìn đến con.
  Con cầu xin nhờ lòng thương xót của Chúa Giê-su con Cha, Chúa chúng con, Amen.

 6. ANNA HAU VO says:

  Lay Chua ,mua chay dang den .Gia dinh chung con xin Chua ban nhieu on lanh den voi gd chung con , xin nang do chung con trong luc kho khan , chieu nay la ngay con lay ket qua xet nghiem khoi u o co , xin Chua ,Duc me va cac Thanh ban cho con nhan duoc ket qua la lanh tinh,de cho con con co tin than .Va con cau xin cho gd chung con moi ngay cang den voi Chua nhieu hon .Trong cuoc song con rat nhieu moi viec lo toan ,buon phien ,con xin Chua thuong hoa giai moi su lo toan ,phien muon thanh nhung dieu don gian nhat trong cuoc song.Xin Duc me chuyen loi cau nguyen cua con len cung Chua, xin thuong loi con khan nguyen.

 7. LOUIS ANH TUẤN says:

  Lạy Chúa, mùa Chay Thánh đã đến, xin Chúa thương cho chúng con biết sám hối trở về, về cùng Chúa là cha giàu lòng thương xót. Xin cho chúng con biết ăn chay cầu nguyện, thật lòng trở về và đến bên Chúa, xin cho chúng con biết thay đổi để sống xứng đáng là con Chúa.
  Lạy Chúa, trong cuộc sống với biết bao lo toan, lo toan việc này chưa hết lại đến việc khác, với bản thân có làm được gì, con chỉ biết chạy đến cùng Chúa, tin tưởng và phó thác mọi sự cho Chúa. Xin Chúa thương cứu giúp con, con tin rằng, đối với con tất cả là không thể, nhưng đối với Chúa, không gì là không thể, cánh cử này đóng đi, nhưng sẽ có cánh cửa khác mở ra, con luôn hy vọng và tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, Amen.
  Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ và Thánh cả dâng lên cùng Chúa, xin Chúa đoái thương lắng nghe lời van xin, khẩn nài của con. Đã bao lần con chạy đến bên Mẹ và Thánh cả, Mẹ và Thánh cả đã thương cứu giúp, nâng đỡ và chở che cho con. Con cần sự che chở ấp ủ con trong tình thương của Mẹ và Thánh cả.
  Con cầu xin nhờ Chúa Giê-su, con Cha, Chúa chúng con, Amen.

 8. LOUIS ANH TUẤN says:

  Đến muôn đời con tạ ơn Thiên Chúa, qua muôn thế hệ, con cảm tạ tình thương của Người. Con xin dâng lời chúc tụng ngợi khen Ba Ngôi Thiên Chúa, xin Chúa chúc phúc cho con và gia đình con. Lạy Chúa xin Chúa hướng dẫn con trên con đường lữ thứ này, con tin tưởng phó thác và cậy trông vào Chúa, có Chúa con có tất cả, có Chúa, con sợ chi ai.
  Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin Chúa Giê-su thương đến con, thứ tha tội con đã phạm, xin cho con được ổn định cuộc sống, công việc để gia đình con được sống trong sự bình an của Chúa.
  Lạy Mẹ và Thánh cả, đã bao lần con đã kêu cầu và chạy đến cùng Mẹ và Thánh cả, Mẹ và Thánh cả đã cứu giúp con, những lúc thất vọng và thất bại, Mẹ và Thánh cả đã nâng đỡ, con xin phó dâng mọi sự trong tay Mẹ và Thánh cả, xin thương đến con, xin xót thương con. Amen.

 9. LOUIS ANH TUẤN says:

  Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã gìn giữ và che chở gia đình con qua một tháng bình an. Con xin phó dâng tháng này mới trong tay Chúa, có Chúa đồng hành, chúng con được bình an hạnh phúc. Xin cho chúng con được sống trong ân sủng và tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, Amen.
  Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, xin thương an ủi và đồng hành cùng con và gia đình con, xin ban bình an hồn xác trên chúng con. Con xin phó dâng một cách đặc biệt công việc của con trong tay Mẹ và Thánh cả, xin thương gìn giữ, che chở và an bài cho con.
  Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, lên cùng Chúa, xin thương đến những ước ao, van nài của con. Con xin phó dâng gia đình của con trong tay Chúa, Mẹ và Thánh cả, Amen.

 10. ANNA HAU VO says:

  Lay Chua ,Duc me Maria, Thanh ca Guse.Xin ban cho gia dinh chung con ban an, vui ve ,hanh phuc, suc khoe doi dao , cong an viec lam gap nhieu may man,moi benh tat yeu dau deu qua khoi,con cai biet vang loi,hoc hanh den noi den chon.Cho chung con duoc nhieu on lanh,tin thac vao Chua va tin yeu Chua nhieu hon ,moi ngay cung nhu muon doi luon nghi den Chua.

 11. ksor hlen says:

  chúa ôi xin hãy thăm viếng linh hồn con amen

 12. LOUIS ANH TUẤN says:

  Con và gia đình con cảm tạ ngợi khen Chúa đến muôn muôn đời. Chúng con cảm tạ Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, đã thương an ủi và đồng hành cùng chúng con. Chúng con là những kẻ yếu đuối, xin Chúa, Mẹ và Thánh cả luôn gìn giữ và nâng đỡ chúng con. Con xin phó dâng mọi sự lên cùng Chúa, Mẹ và thánh cả, xin an bài và phù giúp cho con.
  Con cầu xin nhờ Chúa Giê-su, Ki tô con Cha, Chúa chúng con, Amen.

 13. ANNA HAU VO says:

  Lay Chua ,xin Chua ban cho gia dinh chung con luon luon duoc vui ve va hanh phuc .Xin Chua hay gin giu gia dinh chung con ,ban cho gia dinh chung con duoc moi on lanh,cho chung con luon nghi den Chua nhieu hon,cac benh tat trong nguoi chung con deu duoc chua lanh.Sieng nang lam viec bac ai.

 14. ANNA HAU VO says:

  Lay Chua ,gia dinh con xin tin thac noi Chua.Xin Chua ban su binh yen toi cho tat ca moi nguoi trong gia dinh chung con, ban cho chung con moi ngay luon nghi ve Chua va long tin yeu Chua nhieu hon,tat ca moi benh tat deu duoc tan bien.Gia dinh luon hoa thuan,con cai biet vang loi,vo chong thuong yeu va ton trong lan nhau.

 15. LOUIS ANH TUẤN says:

  Lạy Đức Chúa Trời xin cứu giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù trợ. Vinh Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời cho đến hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại, Amen.
  Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin thương ban bình an hồn xác trên con và gia đình con, xin luôn gìn giữ và che chở chúng con khỏi sa chước cám dỗ và khỏi sa hỏa ngục đời đời.
  Lạy Chúa Giê-su, xin thương tha thứ tội lỗi con, xin thương ngự đến và ở cùng chúng con, có Chúa con có tất cả, có Chúa con còn sợ chi ai.
  Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, xin thương an ủi và đồng hành cùng chúng con, xin nâng đỡ chở che mọi công việc con đã làm. xin chúc lành mọi công việc của con. Con xin phó dâng cách đặc biệt công việc con đã làm, xin cho công việc này của con được suôn sẻ thuận lợi và giải quyết dứt điểm trong năm nay.
  Con luôn cậy trông và tin tưởng vào sự quan phòng của Mẹ và Thánh cả.
  Con xin phó dâng gia đình con trong tay Ba Đấng, xin che chở và gìn giữ chúng con.
  Con cầu xin nhân danh Chúa Giê-su, con Cha, Chúa chúng con, Amen

 16. LOUIS ANH TUẤN says:

  Con dâng lời chúc tụng ngợi khen tôn vinh Chúa đến muôn muôn đời. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa xin thứ tha tội con đã phạm, lạy Ba Ngôi Thiên Chúa xin đến và ở cùng chúng con, Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, Amen. Xin Chúa thương ban bình an hồn xác trên con và gia đình con.
  Lạy Chúa Giê-su, xin thương đến con và gia đình con, xin an bài mọi việc con đã làm, xin Chúa thương ngự đến nhà con, có Chúa mọi sự của chúng con được bình an, hạnh phúc, xin ở cùng chúng con, lạy Chúa.
  Lạy Mẹ maria, lạy Thánh cả Giuse, xin thương đến con và gia đình con, xin an ủi và đồng hành cùng chúng con. Xin mẹ và Thánh cả thương che chở và gìn giữ chúng con, giúp chúng con vượt qua mọi khó khăn thử thách, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, biết sống cuộc sống bác ái yêu thương, xứng đáng là con Chúa.
  Nhờ Mẹ và Thánh cả chuyển giúp cầu thay, xin Chúa thương đến những suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con, để chúng con tràn đầy ơn Chúa, xin thương đến chúng con. Con xin phó dâng tuần này trong tay Chúa, Mẹ và Thánh cả, xin thương cho chúng con một tuần đầy ơn Chúa, bình an, hiệu quả, Amen.

 17. Phuoc says:

  Contrite heart. Sincere repentance. Forgiveness. Lord help me!

 18. chumnhonho says:

  Lạy Chúa! vậy là con đã biết yêu và biết đau như thế nào khi nhìn người yêu mình sẽ xa mình mãi mãi. tình yêu chúng con thật ngắn ngủi nhưng lại chẳng thể quên đi được… mỗi khi không làm gì nữa là con lại nghĩ tới người đó… con không biết khi nào con mới thật sự không nhớ tới họ nữa… mặc dù thời gian xa nhau có lẽ đã gấp 10 lần thời gian yêu nhau…nhưng sao con vẫn thổn thức về họ…bên cạnh đó con lại dần xa Ngài dần.. con không còn gắn kết mật thiết với Ngài nữa. Chúa ơi xin tha thứ cho con vì đã để Ngài vào nơi quên lãng. Ngài chắc buồn vì con xa Ngài hơn con xa người kia. .. mỗi ngày Ngài đều chờ con, chờ con trở về. Lạy Cha! Ngài nói nếu các con không thánh thiện hơn các kinh sư và luật sĩ thì cũng chẳng được vào nước trời đâu.. giờ đây con thấy mình còn xấu hơn cả các kinh sư và luật sỹ mà Ngài nói tới nữa.. con xin Ngài cứu vớt linh hồn con, xin Chúa ngự vào lòng con, ở bên con. con ước mong con được bắt đầu lại trong tinh yêu của Ngài. Lạy Chúa tình yêu của con.. con mong được kết hợp với Ngài đến trọn đời trọn kiếp…xin cùng đồng hành với con trong thế gian này..mai sau và mãi mãi… xin gìn giữ con khỏi sa hỏa ngục… Lạy Chúa con tín thác nơi Chúa.!

 19. Nguyen says:

  Lạy Chúa con không thể chịu đựng đc nữa…con phải bỏ cuộc thôi…con cảm thấy mệt mõi…con muốn về nhà…

 20. Nguyen says:

  Lạy Chúa…thực sự là con đã quá chán ghét bản thân mình…con cảm thấy mình vô dụng và cục mịch…con luôn cô độc…con cảm giác sự cô độc nó cứ chiếm lấy con…và con chẳng biết làm gì ngoài việc đón nhận nó…để rồi tự chán ghét bản thân mình…xin Chúa hãy ở bên con…xin hãy cho con đc luôn nói chuyện với Ngài…xin hãy thực hiện trên con theo như ý muốn của Ngài…

 21. LOUIS ANH TUẤN says:

  Con dâng lời cảm tạ ngợi khen Ba Ngôi Thiên Chúa đến muôn muôn đời. Con luôn cậy trông và tín thác vào Người, xin Ba Ngôi Thiên Chúa thương ban bình an hồn xác trên con và gia đình con, xin ngự đến nhà con. Có Chúa con có tất cả, có Chúa con sợ chi ai.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót con và toàn thế giới.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương an ủi và đồng hành cùng con, trong mọi việc con là, xin thương cho mọi việc của con được thuận lợi may mắn.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương cho con và gia đình con khỏi sa chước cám dỗ và khỏi sa hỏa ngục đời đời.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương đến các linh hồn ông bà tổ tiên của con, các linh hồn mồ côi, các linh hồn nơi luyện ngục, các linh hồn thai nhi.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương ai bài công việc con đã làm được qua đi bình an, thuận lợi.
  Con cầu xin nhân danh Chúa Giê-su Ki tô, con Cha, Chúa chúng con, Amen.

 22. Tham says:

  Chúa ơi, hôm nay là con quên BH được 10 ngày. Người ta còn không thèm ngoảnh lại. Nhưng cuộc sống của con giờ đây đã vui tươi hơn rồi. Con sẽ sống tốt đúng không Chúa. Xin cho con luôn tỉnh thức và cầu nguyện cùng Ngài.

 23. LOUIS ANH TUẤN says:

  Đến muôn đời con ngợi ca Danh Chúa, qua muôn thế hệ, con cảm tạ tình thương của Ngài.
  Vinh Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Amen.
  Vì yêu thương chúng con, Chúa đã ban con một Chúa để chuộc tội cho chúng con, xin Chúa thương ban Thần Khí Chúa trên chúng con, để Ngài hướng dẫn chúng con sống xứng đáng là con Chúa, đẹp lòng Chúa, Amen.Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ và Thánh Cả lên cùng Chúa, xin Chúa thương ban cho con và gia đình con được bình an hồn xác. Xin Chúa thương nghe lời con nguyện xin. Con xin phó dâng một cách đặc biệt công việc con đã làm trong tay Mẹ và Thánh cả, xin công việc này của con được Chúa thương an bài. Xin Mẹ và Thánh cả an ủi và đồng hành cùng con. Con luôn cậy trông và tin tưởng vào Mẹ và Thánh cả, đã bao lần Mẹ và Thánh cả đã thương giữ gìn, che chở cho con. Con chạy đến nương nhờ bên Mẹ và Thánh cả, Amen.
  Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Amen.

 24. LOUIS ANH TUẤN says:

  Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con dâng lời chúc tụng, ngợi khen tôn vinh Chúa. Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, Amen.
  Xin Ba Ngôi Thiên Chúa thương ban bình an hồn xác trên con và gia đình con. Con cần sự bình an của Chúa ngự trị trên gia đình con.
  Lạy Chúa giê-su, lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, con cảm tạ đội ơn Ba Đấng đã thương gìn giữ con, nay con phó dâng con và gia đình con trong tay Ba Đấng, con xin phó dâng tuần này trong tay Ba Đấng. Con nguyên xin Ba Đấng hướng dẫn, nâng đở, chở che chúng con, xin thương ba cho mọi việc con làm được sự hướng dẫn chở che của Ba Đấng, để mọi việc của con được may mắn thuận lợi.
  Con nguyện xin Chúa, Mẹ và Thánh cả thương giúp con, Amen.

 25. Phuoc says:

  Chua oi! Con nguyen sam hoi. Xin Ngai dieu dat con.

 26. Đức Khoa says:

  Lạy Chúa Giesu, Đấng con tôn thờ, con biết tất cả đều là thánh ý Chúa, xin Chúa giúp con vượt qua cơn đau khổ tột cùng này, xin chi cho con biết con phải làm gì, và dù gì đi nữa con cũng xin vâng theo Thánh ý Chúa. Xin Chúa thánh hoá đời sống con. Con tạ ơn Người.

 27. Dang huyen trang says:

  Chua oi … Chua oi con dau kho qua chua oi ! Ngay thu 2 toi day , neu ko co tjh yeu cua chua xot thuong con chet mat chua oi, xin moi dieu binh an den voi con , chua hay lang nghe con , con dang co don , dau kho va tuyet vong lam chua oi !

 28. LOUIS ANH TUẤN says:

  Mỗi ngày trôi qua, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã thương gìn giữ chúng con được bình an trong tay Chúa, xin Ba Ngôi Thiên Chúa thương tiếp tục nâng đỡ, giữ gìn và cứu giúp chúng con. có Chúa con có tất cả, có Chúa con còn sợ chi. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Amen.
  Lạy Chúa Giê-su, xin thương thứ tha tội con đã phạm, xin thương ban bình an hồn xác trên con và gia đình con. Xin che chở gia đình con được bình an trong sự quan phòng của Chúa.
  Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, xin an ủi và đồng hành cùng chúng con. Con xin phó dâng một cách đặc biệt công việc của con trong tay Chúa, trong tay Mẹ và Thánh cả, xin thương cho con gặp may mắn và thuận lợi, không bị áp lực gì.
  Con luôn cậy trông và tín thác vào Chúa, vào Mẹ và Thánh Cả, xin thương ở cùng con, Amen.

 29. My says:

  Lay Chua, lay Me Maria va thanh ca Giuse, con xin ban cho vo chong con ban duoc dat dai. Amen.

 30. LOUIS ANH TUẤN says:

  Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, lạy Thiên Chúa Ba Ngôi xin thương đến con và gia đình con. Con xin dâng mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa, có Chúa con có tất cả, có Chúa con sợ chi ai. Con xin dâng lời cảm tạ ngợi khen Ba Ngôi Thiên Chúa, Amen.
  Lạy Chúa Giê-su, con xin dâng lời chúc tụng tôn vinh Chúa, xin Chúa thương ban bình an hồn xác trên con và gia đình con. Xin Chúa thương thứ tha tội lỗi chúng con đã phạm.
  Lạy Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, con xin Mẹ và Thánh cả luôn an ủi chúng con, xin đồng hành cùng chúng con, con luôn cậy trông và tín thác vào Mẹ và Thánh cả. Con cầu xin Mẹ và Thánh cả luôn gìn giữ, nâng đỡ cho chúng con.
  Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ và Thánh cả lên cùng Chúa, xin thương nghe lời con khẩn nguyện.
  Con cầu xin vì Danh Chúa Giê-su, con Cha, Chúa chúng con, Amen.