Home / Lưu bút

Lưu bút

Bạn thân mến,

Cầu nguyện là lớn lên trong tình thân mật với Thiên Chúa cha chúng ta, lớn lên trong tình anh chị em với những người chung quanh. Trong cuộc thiết thân này, có những lúc chúng ta cảm nhận được ơn an ủi của Thiên Chúa, và cũng sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy cô đơn trống vắng.

Chúng Tôi trân trọng dành nơi đây cho bạn gửi gắm lại những tình cảm của mình. Mến chúc bạn được bình an trong Chúa .

Trong Đức Ki-tô, chúng ta là bạn!

 
 

1,069 Comments

 1. LOUIS ANH TUẤN says:

  Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con liền mạnh.
  Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con chúc tụng ngợi khen tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa muôn muôn đời.
  Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Amen.
  Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa thương thứ tha tội con, xin thương ban bình an hồn xác trên con và gia đình con.
  Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, xin thương ban bình an trên mọi công việc của con, xin Mẹ và Thánh cả an bài mọi sự của con.
  Xin Mẹ và Thánh cả luôn an ủi và đồng hành cùng con, con luôn cậy trông và Mẹ và Thánh cả.
  Con xin phó dâng gia đình của con lên cùng Mẹ và Thánh cả, xin thương che chở chúng con.
  Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ và Thánh cả lên cùng Chúa, xin Chúa thương đoái đến những van nài của con.
  Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki tô, con Cha, Chúa chúng con, Amen.

 2. LOUIS ANH TUẤN says:

  Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng Đấng Nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
  Con dâng lời cảm tạ chúc tụng ngợi khen tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa đến muôn muôn đời, Amen.
  Lạy Thiên Chúa của con, con xin Chúa ban bình an hồn xác trên con và gia đình con, lạy Chúa, con xác tín và cậy trông vào lòng thương xót Chúa. Xin thứ tha tội con, Amen.
  Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con, xin thương thứ tha tội con, xin thương ban cho nhiều hồng ân của Chúa, xin cho con sống xứng đáng là con của Chúa.
  Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, xin thương an úi, đồng hành cùng con, xin thương cho chúng con khỏi sa chước cám dỗ và khỏi sa hỏa ngục đời đời. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ và Thánh cả, xin Chúa thương cho con gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc của con. Xin thương đồng hành cùng con trong mọi phút giây của cuộc sống.
  Con cầu xin nhờ Chúa Giê-su Ki tô, con Cha Chúa chúng con, Amen.

 3. LOUIS ANH TUẤN says:

  Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin thương xót con lạy Chúa.
  Con xin dâng lời cảm tạ, ngợi khen, tôn vinh Chúa đến muôn muôn đời.
  Con xin dâng lên Chúa tuần mới này, tuần cuối cùng của tháng 3, con tạ ơn Chúa đã gìn giữ và che chở con và gia đình con, một tháng được bình an trong Chúa.
  Lạy Chúa, con cậy trông vào Chúa, con tín thác vào Chúa. Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Amen.
  Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót và thứ tha tội lỗi con, xin Chúa thương ban bình an hồn xác trên con và gia đình con.
  Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, xin thương xót con, xin an ủi và đồng hành cùng chúng con trong mọi sự. Con xin phó dâng công việc của con trong tay Mẹ và Thánh cả, xin gìn giữ, che chở, an bài mọi sự cho con.
  Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ và Thánh cả, xin Chúa thương nghe lời chúng con khẩn nài, xin thương xót con.
  Con cầu xin, nhờ Đức Giê-su, Ki tô, con Cha, Chúa chúng con, Amen.

 4. LOUIS ANH TUẤN says:

  Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con dâng lời cảm tạ ngợi khen tôn vinh Chúa. Lạy Chúa, con luôn cậy trông và tín thác vào Chúa, có Chúa con có tất cả, có Chúa con sợ chi ai. Lạy Chúa cho con biết chạy đến cùng Chúa, trước hết, trên hết, trong mọi phút giây cuộc sống con, con xin phó dâng mọi sự trong tay Chúa.
  Nhân Danh Chúa, Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Amen.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót chúng con.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót chúng con.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót chúng con.
  Amen, Amen, Amen.

 5. LOUIS ANH TUẤN says:

  Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Amen.
  Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con dâng lời chúc tụng, ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa đến muôn muôn đời.
  Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, lạy Chúa, xin thương ban bình an hồn xác trên con và gia đình con.
  Xin cho chúng con biết sống xứng đáng là con Chúa.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót chúng con.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương an ủi và đồng hành cùng con.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương cho chúng con khỏi sa chước cám dỗ và khỏi sa hỏa ngục đời đời.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương an bài mọi công việc của con, xin ban cho mọi công việc của con được thuận lợi, bình an.
  Amen, Amen, Amen.

 6. LOUIS ANH TUẤN says:

  Con cảm tạ ngợi khen tôn vinh Chúa đến muôn muôn đời. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã thương ban cho gia đình con một tuần qua được bình an, con xin dâng tuần này trong tay Chúa, xin Chúa luôn gìn giữ chúng con trong bàn tay quan phòng Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, lạy Chúa, xin thương xót con.
  Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, con xin Mẹ và Thánh cả thương an ủi, đồng hành cùng con, xin thương che chở và an bài mọi sự con, đặc biệt con phó dâng công việc của con trong tay Mẹ và Thánh cả, xin giúp cho mọi việc của con luôn được thuận lợi và bình an. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ cùng Thánh cả lên cùng Thiên Chúa, xin thương lắng nghe lời con nguyện xin. Con cầu xin nhờ Chúa Giê-su Ki tô, con Cha, Chúa chúng con, Amen.

 7. LOUIS ANH TUẤN says:

  Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con dâng lời ngợi khen tôn vinh Chúa đến muôn muôn đời. Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin Chúa thương đến con và gia đình con. Lạy Chúa xin thương ban bình an hồn xác trên con và gia đình con. Con luôn cậy trông và tín thác vào Chúa, con xin dâng mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa trong mọi sự, tìm Chúa trên hết và trước hết.
  Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, xin thương đến con, xin gìn giữ che chở con, xin nâng đỡ và dìu dắt con, con xin phó dâng mọi sự trong tay Mẹ và Thánh cả. Con cầu xin Mẹ và Thánh cả thương ban bình an trên mọi việc con làm, xin Mẹ và Thánh cả an bài để mọi việc của con được thuận lợi và may mắn. Con luôn cậy trông vào Mẹ và Thánh cả, xin thương chuyển cầu lên cùng Chúa mọi van nài của con, xin Chúa thương nhậm lời.
  Con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki tô, con Cha, Chúa chúng con, Amen.

 8. LOUIS ANH TUẤN says:

  Con dâng lời cảm tạ tri ân Chúa, mỗi sớm mai thức dậy. Con phó dâng trọn ngày của con và gia đình con trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ, che chở, ban bình an trên chúng con.
  Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con chúc tụng tôn vinh Chúa đến muôn muôn đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đời đời, Amen.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót con và toàn thế giới.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót con và gia đình con, xin ban bình an hồn xác trên chúng con.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương an ủi và đồng hành cùng con, xin cho mọi việc của con được thuận lợi may mắn.
  Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn, ông bà tổ tiên của con, các linh hồn thai nhi, các linh ồn mồ côi.
  Con cậy trông và tín thác vào sự quan phòng của Ba Đấng, xin ở cùng con lạy Ba Đấng.
  Con cầu xin nhờ lòng thương xót của Chúa Giê-su Ki tô, con Cha, Chúa chúng con, Amen.

 9. LOUIS ANH TUẤN says:

  Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa chúng con tôn thờ, con xin dâng lời cảm tạ ngợi khen tôn vinh Chúa đến muôn ngàn đời. Sáng danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ, và hằng có và đời đời chẳng cùng, Amen.
  Con nguyên xin Ba Ngôi Thiên Chúa thương thứ tha mọi tội lỗi con đã phạm, xin thương nhìn đến chúng con, xin ở cùng chúng con và ngự đến nhà con. Chúng con luôn cần có Chúa, có Chúa chúng con có tất cả, có Chúa chúng con sợ chi ai.
  Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ maria và Thánh cả Giuse, xin Chúa thương ban cho con những ơn con cầu xin. Con cầu xin Mẹ và Thánh cả an bài mọi việc của con, công việc trong quá khứ, công việc hiện tại và tương lai nữa, xin Mẹ và Thánh cả thương che chở, gìn giữ cho con. Con xin phó dâng tuần mới này, xin Chúa, Mẹ và Thánh cả thương hướng dẫn, nâng đỡ con, để mọi việc con được hoàn thành tốt đẹp trong sự quan phòng của Người. Amen.

 10. ANNA HAU VO says:

  Lay Chua, Con xin cam ta Chua, Duc me, Thanh ca Giuse,Thanh Martino,Cha Buu Diep da nghe duoc loi cau xin cua con . Khoi u o co con la khoi u lanh tinh, sap toi day con se trai qua 1 cuoc phau thuat ,vay con xin tat ca cac Ngai ban binh an va moi dieu tot dep den ca phau thuat cua con.Con cung xin dang den cac Ngai ,hay gin gui moi nguoi trong gia dinh chung con 2 ben luon duoc khoe manh va binh yen . Chung con luon nghi va den voi Chua nhieu hon.Ban cho cuoc song chung con luon duoc suon se, moi tro ngai trong cuoc song con deu pho thac het cho cac Ngai.